CPMV-certificering

De Stichting Certificeringsinstituut Plaagdierbeheersing Milieu en Volksgezondheid (CPMV) is op 7 januari 2004 opgericht door de branchevereningingen NVPB (Nederlandse Vereniging van Plaagdiermanagementbedrijven, tot medio 2006 AVO en NVO) en NVRD (Nederlandse Vereniging van Afval- en Reinigingsmanagement).

Het CPMV verkreeg op 27 februari 2004 een licentie van het Ministerie van VROM voor het afnemen van examens en uitgifte c.q. verlenging van het vakbekwaamheidsdiploma Bestrijdingstechnicus dierplaag- en houtrotverwekkende schimmelbestrijding.

Meer informatie vindt u op de website van CPMV.