Veiligheid staat bij Weening Services bovenop. Wij zijn hier ook dagelijks mee bezig, zodat de risico voor onze opdrachtgevers als medewerkers wordt beperkt. Door het door ons behaalde VCA certificaat kunnen wij aantonen dat wij veiligheidsbewust werken en veiligheidsrisico’s en ongevallen zo veel mogelijk proberen te beperken.

VCA-certificering

In onze branche spelen veiligheidsrisico’s een grote rol. Door middel van het VCA certificaat kunnen wij aantonen veiligheidsbewust te werken. Het VCA certificaat houdt in dat onze organisatie voldoet aan de Veiligheids-, Gezondheids-, en milieuaspecten. Wij zijn hier dan ook erg trots op.