HACCP-Gercertificeerd

De veiligheid van voedingsmiddelen is een wereldwijde zorg. Niet alleen vanwege het voortdurende belang voor de volksgezondheid, maar ook vanwege de invloed van voedselveiligheid op de internationale handel.

Doeltreffende voedselveiligheidssystemen moeten daarom de veiligheid en deugdelijkheid van voedingsmiddelen beheersen en borgen.

In veel landen in de wereld stelt de wetgeving de eis dat ‘HACCP’ (‘Hazard Analysis and Critical Control Point’) wordt geïmplementeerd door elke organisatie in de voedingsmiddelenbranche.

In 1996 is door samenwerking van een aantal certificatie-instellingen in Nederland een norm voor een voedselveiligheidsmanagementsysteem ontwikkeld, “Eisen voor een op HACCP gebaseerd voedselveiligheidssysteem”.

De eerste versie is op 15 mei 1996 gepubliceerd onder verantwoordelijkheid van het Centraal College van Deskundigen HACCP. Alle betrokken partijen in de voedselketen zijn in het Centraal College van Deskundigen HACCP vertegenwoordigd. Inmiddels zijn er op basis van de “Eisen” door 12 aangesloten certificatie-instellingen circa 1900 certificaten.

De belangrijkste uitgangspunten voor de “Eisen voor een op HACCP gebaseerd voedselveiligheidssysteem”:

  • Continue deelname van alle belanghebbende bij voedselveiligheid en het onderhoud van een certificatieschema, waaronder de verantwoordelijke overheidsinstellingen voor voedselveiligheid; 
  • en pragmatische uiteenzetting van de HACCP-principes en de stappen opgenomen in de Alinorm van de Codex Alimentarius in gedetailleerde eisen. Deze eisen zijn bruikbaar voor kleine, middelgrote en grote organisaties actief in de voedingsindustrie;
  • Goed ontwikkelde eisen voor een certificatieschema;
  • Een systematiek die sinds 1996 is gevoed door de praktijk en inmiddels een groot internationaal draagvlak kent;
  • Een certificatie schema dat in toenemende mate door belangrijke, respectabele en internationaal erkende certificatie-instellingen onder accreditatie wordt aangeboden.
  • Een Global Food Safety initiative geaccepteerd systeem.

Versie 4
Inmiddels heeft het Centraal College van Deskundigen HACCP in april 2007 haar 4e versie van de norm gepresenteerd, waarbij een A en een B variant wordt onderscheiden. De inhoudelijke wijzigingen van versie 4 ten opzichte van versie 3 uit 2002 zijn klein, acceptatie door GFSI was het doel en dat is bereikt.

Dit document heeft alle elementen in zich die ook in de ISO 22000 standaard zijn opgenomen. Het Centraal College van Deskundigen HACCP en de Stichting Certifcatie Voedselveiligheid hebben een actieve bijdrage aan de totstandkoming van de ISO 22000 standaard geleverd.

Voor meer informatie kunt u kijken op de website van HACCP.

Meer weten?

Voor een vrijblijvende afspraak voor ongedierte bestrijding in FrieslandGroningen en Drenthe en/of een inspectie kunt u via het contactformulier contact met ons opnemen. Wij helpen u graag verder.